Notářská kancelář

Mgr. Jana Večerníková

Kafkova 605/16
160 00 Praha 6


Tel:(+420) 233 312 693
Tel./Fax:(+420) 233 312 694
GSM:(+420) 774 839 536

IČ: 75076659    DIČ: CZ7462300329

Bankovní spojení: 510908000/2700
IBAN: CZ7627000000000510908000

Mgr. Jana Večerníková (notářka)
notarka@notarka.eu

O kanceláři

Mgr. Jana Večerníková je notářkou se sídlem v Praze, která je pověřena notářským úřadem v obvodu Obvodního soudu pro Prahu 6. V evidenci notářů Notářské komory České republiky je zapsána pod č. 555.

Mgr. Jana Večerníková je spoluautorkou sedmdesáti vzorů pro nakladatelství ASPI, a.s. z oblasti občanského a obchodního práva se zaměřením na činnost notáře.

Kancelář Mgr. Jany Večerníkové zajišťuje  veškeré  notářské služby, zejména z oblasti obchodního a občanského práva.
Novinky

 • Přejeme Vám krásný nový rok 2019.

 • Připravili jsme pro vás sekci Prodej - Výzvy, ve které je seznam notářkou (soudním komisařem) aktuálně nabízeného majetku prodáváného v řízeních o dědictví.

 • Dnem 1.1.2014 vstoupily v účinnost dva nové důležité zákony:

  I. Občanský zákoník – obsahuje rozsáhlou novelu dědického práva, ve kterém jsou horkou novinkou následující instituty:
  - dědická smlouva – další info viz tato stránka justice.
  - zřeknutí se dědického práva – další info viz tato stránka justice.
  - dědická substituce – další info viz tato stránka justice.

  Další podstatné změny proběhly v oblasti:
  - vydědění – další info viz tato stránka justice.
  - a v oblasti dědění ze zákona – další info viz tato stránka justice.

  Obecně o změnách v dědickém právu se můžete dočíst zde.


  II. Zákon o obchodních korporacích - obsahuje podstatné změny u kapitálových společností, společnosti s ručením omezeným, akciové společnosti a u družstva:
  - společnost s ručením omezeným viz tato stránka justice.
  - akciová společnost viz tato stránka justice.
  - obecně o obchodních korporacích – viz tato stránka justice.

  Veškeré informace naleznete na stránkách Ministerstva spravedlnosti České republiky.

 • Na stránce Vzory je nově přidán vzor plné moci pro výpis z Rejstříku trestů.

Archiv novinek »