Potřebujete vydat výpis ze Seznamu kvalifikovaných dodavatelů z Informačního systému o veřejných zakázkách?


Zajímají Vás veřejné zakázky? Notářka Vám může vydat ověřený výpis ze Seznamu kvalifikovaných dodavatelů z Informačního systému o veřejných zakázkách.

Výpisem ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů může dodavatel v zadávacím řízení pro veřejnou zakázku nahradit doklady prokazující splnění základních a profesních kvalifikačních kritérií. Zadavatel je povinen výpis ze seznamu uznat, pokud není starší tří měsíců.

K vydání výpisu ze Seznamu kvalifikovaných dodavatelů z Informačního systému o veřejných zakázkách je nutné sdělit:

  • identifikační číslo organizace


Odměna notářky za vydání výpisu Seznamu kvalifikovaných dodavatelů z Informačního systému o veřejných zakázkách: 50,-Kč.

Notářka je plátcem 21% daně z přidané hodnoty.

Další informace naleznete na webových stránkách Notářské komory České republiky www.nkcr.cz