Potřebujete zajistit úschovu kupní ceny?

 

K protokolu o notářské úschově je třeba předložit:
  • údaj o výši peněžní částky a o měnové jednotce peněz, které mají být do notářské úschovy předány
  • označení zajišťovaného závazku, mají-li být peníze předány do notářské úschovy za účelem zajištění závazku (např. kupní smlouva)
  • označení účtu u banky, nebo pobočky zahraniční banky nebo spořitelního a úvěrního družstva, na který mají být peníze jejich bezhotovostním převodem ze zvláštního účtu vydány příjemci,
  • označení účtu u banky, nebo pobočky zahraniční banky nebo spořitelního a úvěrního družstva, na který mají být peníze jejich bezhotovostním převodem ze zvláštního účtu případně vráceny složiteli,
  • údaje o tom, za jakých podmínek a v jakých lhůtách mají být peníze vydány příjemci, případně vráceny složiteli, popřípadě dobu, na kterou je notářskou úschovou závazek zajištěn
Formulář Žádosti o notářskou úschovu naleznete mezi vzory ke stažení.


Odměna notářky je stanovena z tarifní hodnoty úkonu. Za tarifní hodnotu se považuje kupní cena v dohodnuté výši. Je-li dohodnutá kupní cena podstatně nižší než obvyklá cena věci, jíž se smlouva týká, považuje se za tarifní hodnotu obvyklá cena této věci.

Tarif za notářskou úschovu za přijetí peněz do úschovy, jde-li o peníze, přijímané za účelem jejich vydání další osobě:
    z prvních 100 000 Kč tarifní hodnoty  1,2 %
    z přebývající částky až do 500 000 Kč tarifní hodnoty  0,6 %
    z přebývající částky až do 1 000 000 Kč tarifní hodnoty  0,4 %
    z přebývající částky až do 10 000 000 Kč tarifní hodnoty  0,2 %
    z přebývající částky až do 30 000 000 Kč tarifní hodnoty.  0,1
%
      nejméně pak 1 000 Kč.
   

Částka nad 30 000 000 Kč se do základu tarifní hodnoty nezapočítává.
Přijímá-li notář do úschovy peníze v souvislosti se smlouvou, kterou sepsal, účtuje pouze jednu desetinu z vypočtené odměny.

Notářka je plátcem 21% daně z přidané hodnoty.

Výše uvedené informace jsou pouze orientační – podklady ke každému notářskému úkonu je třeba konzultovat s notářkou!

Další informace naleznete na webových stránkách Notářské komory České republiky www.nkcr.cz