Potřebujete si vzít úvěr a chcete ručit majetkem ve Vaší společnosti, který má nadále sloužit k podnikání? Sepište se zástavním věřitelem zástavní smlouvu s notářským zápisem.

 

K notářskému zápisu je třeba předložit:
  • platné průkazy totožnosti smluvních stran
  • specifikaci zástavy
  • listiny, týkající se zástavy (technický průkaz vozidla apod.)

Odměna notářky je stanovena z tarifní hodnoty úkonu, tedy z hodnoty zástavy.

Tarif za sepsání notářského zápisu o právním úkonu, včetně vydání jednoho stejnopisu notářského zápisu:
    z prvních 100 000 Kč tarifní hodnoty  2,0 %
    z přebývající částky až do 500 000 Kč tarifní hodnoty  1,2 %
    z přebývající částky až do 1 000 000 Kč tarifní hodnoty  0,6 %
    z přebývající částky až do 3 000 000 Kč tarifní hodnoty  0,3 %
    z přebývající částky až do 20 000 000 Kč tarifní hodnoty  0,2 %
    z přebývající částky až do 30 000 000 Kč tarifní hodnoty  0,1 %
    z přebývající částky až do 100 000 000 Kč tarifní hodnoty  0,05 %
     nejméně pak 1 000 Kč.  

Částka nad 100 000 000 Kč se do základu tarifní hodnoty nezapočítává.

Nelze-li tarifní hodnotu určit nebo ji lze určit jen s nepoměrnými obtížemi, pak odměna notářky činí 3 000 Kč.

Z částky vypočtené výše uvedeným způsobem se vypočítají 2/3 z částky vypočtené podle věty první, popřípadě z částky stanovené ve větě druhé, vždy nejméně 1 000 Kč.

Notářka je plátcem 21% daně z přidané hodnoty.

Výše uvedené informace jsou pouze orientační – podklady ke každému notářskému úkonu je třeba konzultovat s notářkou!

Další informace naleznete na webových stránkách Notářské komory České republiky www.nkcr.cz