Potřebujete ověřit Váš podpis?

 

K ověření Vašeho podpisu je nutné:
  • Vaše osobní přítomnost
  • platný průkaz totožnosti
  • listina,  na níž je podpis ověřován (dotyčná osoba se buď před notářkou podepíše nebo uzná podpis za vlastní)
  • pokud zastupujete další osobu v plné moci – originál plné moci

Odměna notářky: 30,-Kč za jeden podpis.
Notářka je plátcem 21% daně z přidané hodnoty.

 


Potřebujete ověřit podpis do zahraničí ? Je nutné vyžadovat ověření přímo notářem nebo jeho trvalým zástupcem.

Informace o ověření listin do zahraničí viz.

http://portal.justice.cz/justice2/MS/ms.aspx?j=33&o=23&k=5096&d=9064

 

 

Podpisy a listiny lze také ověřit na pracovišti městské části Praha 6 v úředních hodinách, viz. http://www.praha6.cz/kontakty.html